tel : 0912-2338038

قیمت لاستیک درار کامیونی فلایینگ
قیمت لاستیک درار کامیونی فلایینگ 19/800/000تومان
لاستیک درار کامیونی فلایینگ
لاستیک درار کامیونی فلایینگ برای برق تک فاز و سه فاز طراحی شده است
این لاستیک در ار کامیونی فلایینگ برای سایز رینگهای یازده تا بیست وشش میباشد.
لاستیک درار کامیونی فلایینگ دارای رمپ مخصوص برای جابجایی لاستیک سنگین میباشد.
این لاستیک درار تمام هیدرولیک است.
این لاستیک درار کامیونی برای کار هم احتیاج به باد قوی و هم به برق احتیاج دارد
حداقل کمپرسور بادی که برای این لاستیک درار استفاده میشود سیصد وپنجاه لیتری میباشد.

قیمت لاستیک درار کامیونی فلایینگ نوزده میلیون و هشتصد هزار تومان میباشد  • دی 14, 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |