در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

دستگاه جوش CO2

تماس بگیرید
دستگاه نقطه جوش زن به گونه ای کار می کند که به واسطه جریان الکتریسیته از فلز مورد اتصال و مقاومت الکتریکی ایجاد شده در فصل مشترک دو فلز حرارت ایجاد می شود که این حرارت موجب اتصال دو فلز می شود یا به عبارت دیگر با عبور جریان الکتریسیته از فلزات فصل مشترک بین دو فلز گرم شده که این گرما موجب خمیری شدن و در ادامه ذوب این ناحیه شده در نهایت با اعمال فشار در فصل مشترک دو فلز اتصال تولید می شود . این جریان جوشکاری با ولتاژ پایین و آمپر بالا صورت می گیرد . این دستگاه در تعمیرگاه های صافکاری نقاشی خودرو اتوسرویس ها و مجتمع های خدماتی خودرو به صورت مدرن و حرفه ای کاربرد دارد و همچنین توانایی ترمیم قسمت های غری و فرورفتگی خودرو را دارد .

دستگاه جوش دو طرفه

تماس بگیرید
دستگاه نقطه جوش زن به گونه ای کار می کند که به واسطه جریان الکتریسیته از فلز مورد اتصال و مقاومت الکتریکی ایجاد شده در فصل مشترک دو فلز حرارت ایجاد می شود که این حرارت موجب اتصال دو فلز می شود یا به عبارت دیگر با عبور جریان الکتریسیته از فلزات فصل مشترک بین دو فلز گرم شده که این گرما موجب خمیری شدن و در ادامه ذوب این ناحیه شده در نهایت با اعمال فشار در فصل مشترک دو فلز اتصال تولید می شود . این جریان جوشکاری با ولتاژ پایین و آمپر بالا صورت می گیرد .  این دستگاه در تعمیرگاه های صافکاری نقاشی خودرو اتوسرویس ها و مجتمع های خدماتی خودرو به صورت مدرن و حرفه ای کاربرد دارد و همچنین توانایی ترمیم قسمت های غری و فرورفتگی خودرو را دارد .

دستگاه نقطه جوش

تماس بگیرید
دستگاه نقطه جوش زن به گونه ای کار می کند که به واسطه جریان الکتریسیته از فلز مورد اتصال و مقاومت الکتریکی ایجاد شده در فصل مشترک دو فلز حرارت ایجاد می شود که این حرارت باعث اتصال دو فلز می شود یا به عبارت دیگر با عبور جریان الکتریسیته از فلزات فصل مشترک بین دو فلز گرم شده که این گرما موجب خمیری شدن و در ادامه ذوب این ناحیه شده در نهایت با اعمال فشار در فصل مشترک دو فلز اتصال ایجاد می شود . این جریان جوشکاری با ولتاژ پایین و آمپر بالا صورت می گیرد . این دستگاه در تعمیرگاه های صافکاری نقاشی خودرو اتوسرویس ها و مجتمع های خدماتی خودرو به صورت مدرن و حرفه ای کاربرد دارد و همچنین توانایی ترمیم قسمت های غری و فرورفتگی خودرو را دارد .