تلفن فروش: 011-42274382
همراه : 09122338038
با مدیریت: مهندس نقی زاده